วอลเปเปอร์มงคล เสริมดวงชะตาประจำปีมังกรทอง

ในปี 2567 นับเป็นวาระพิเศษที่เปี่ยมไปด้วยพลังอำนาจอย่างยิ่ง ทั้งนี้ก็ด้วย “มังกร” ในปี 2567 จะเป็น “พญามังกร” หรือ “มังกรทอง” ที่สะสมพลังอำนาจมาแล้วถึง 3 รอบในทุกๆ 12 ปี ชาวจีนโบราณก็เชื่อกันว่า ปีนักษัตรมังกร เป็นปีมงคลที่สุดเนื่องจากมังกรเป็นนักษัตรที่มีธาตุดินซึ่งเป็นธาตุที่เป็นจุดรวมของทุกสรรพสิ่ง เพราะทุกสิ่งในโลกล้วนเกิดจากดินและกลับสู่ดิน จึงเป็นธาตุที่มีความหนักแน่นและแฝงด้วยพลังแห่งการก่อกำเนิด นำพาซึ่งโชคลาภ บารมี และ

Scroll to Top