วอลเปเปอร์พระพิฆเนศ
ปางโภคทรัพย์เหยียบหนู

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียงเกียรติยศ
มั่งคั่งร่ำรวยในทรัพย์สินเงินนทอง ค้าขายร่ำรวย บันดาลโชค 
โภคทรัพย์และทรงประทานความอุดมสมบูรณ์ปราศจากอุปสรรคปัญหาทั้งปวง

ตั้งนะโม 3 จบ และเริ่มกล่าวบทสวดพระพิฆเนศ
“” โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา “” (3, 5, 7, 9 จบ *ตามสะดวก)

พอท่องบทสวดมนต์เสร็จแล้ว
ให้อธิษฐานขอพรเป็นภาษาไทย จากนั้นให้กล่าวคำว่า
“”โอม ศานติ…โอม ศานติ…โอม ศานติ””
เพื่อขอความสันติให้บังเกิด เป็นอันเสร็จสิ้น

มี 4 กร ประทับบนตัวหนู หมายถึงการทำลาย ความมืดมิด และอุปสรรคทั้งหลายให้หมดไป

 (เพื่อใช้กำจัดอวิชา)

(เพื่ออธิษฐาน) อำนวยผลให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งตามแต่จะอธิษฐาน

อำนวยผลให้ประสบความสำเร็จทั่วไป ตามแต่จะอธิษฐาน

คำว่า โมทกะ (อ่านว่า โม-ทะ -กะ) มาจากภาษา
สันสกฤต แปลว่า ยินดี พึงพอใจ รื่นเริงบันเทิงใจ เป็นขนมที่องค์สมเด็จพระพิฆเนศวรทรงโปรด
มาก

Scroll to Top